PRIMARIA COMUNEI SOMOVA

Picture 1 1

Localitatea Somova, strada Galațiului, nr. 79, Cod Poștal 827210, C.I.F. 4508649, JUD. TULCEA

Informare cetățeni (27)

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr 52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia publica locala, aducem la cunostiinta publica următorul anunţ:

Se supune consultării publice PROIECTUL DE HOTARARE  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Infiintare de activitati turistice la S.C PROVAL PROFIL S.R.L, satul Somova, comuna Somova, judetul Tulcea’’ - proiect initiat de dl Gheorghe NASTASE- primar.

Documentul poate fi consultat la sediul primăriei comunei Somova, Judeţul Tulcea- compartiment Urbanism. Cei interesati pot solicita si trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ mentionat mai sus pana la data de 19 mai 2023, ora 12,00 la sediul primăriei comunei Somova, compartiment RELATII CU PUBLICUL, REGISTRATURA SI SECRETARIAT, Comuna Somova, judeţul Tulcea.  

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ mentionat mai sus vor conţine obligatoriu data primirii, persoana si datele de contact ale acesteia.

Proiect hotarare

Raport aprobare PUZ

Reglementari edilitare

 

Pentru ziua de marti, 22 noiembrie 2022, ora 10.00, iar membrii comisiilor de specialitate ora 09,30, se convoacă Consiliul local Somova, în şedinţă ordinară, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe a Primăriei Somova, localitatea Somova, strada Galaţiului, nr.49 sau prin mijloace electronice, având următorul proiect de ordine de zi:

Citeste detalii

 

Avand in vedere ca este perioada cand in gospodarii se efectueaza curatenia eliminarea resturilor vegetala, pentru evitarea incalcarii prevederilor OUG 92/2021, modificata prin OUG 38/2022 va informam urmatoarele:

  • Se interzice incendierea oricárui tip de deseu si/sau substantà sau obiect
  • Abandonarea deseurilor va fi sanctionata cu amenzi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice.
  • Incendierea, ingroparea sau eliminarea deseurilor în afara spatiilor autorizate este infractiune si de pedepseste cu inchisoare de la 2 la 5 ani cu amenda.

UAT COMUNA SOMOVA, anuntà publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare conform HG nr.1076/2004, respectiv cà PUZ. "Lotizäri pentru constructii de locuinte, localitatea Parches, comuna Somova, judetul Tulcea"propus a se realiza in intravilan sat Parches, comuna Somova, judetul Tulcea, pe terenul identificat prin T23, P450, CF 38648, având ca titular, UAT COMUNA SOMOVA, nu necesità evaluare de mediu si urmeaza a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Citeste detalii

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107 /1996, cu modificarile si completarile ulterioare, COMUNA SOMOVA cu sediu in : str Galatiului, nr 49, Comuna Somova, Judetul Tulcea, intentioneaza sa solicite de la A.N. "Apele Romane" -Administratia Bazinala de Apa „Dobrogea-Litoral-SGA Tulcea", aviz de gospodarire a apelor, pentru realizarea lucrarilor "Infiintare sistem de canalizare in localitatea Mineri, comuna Somova, judetul Tulcea".

Citeste detalii

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr 52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia publica locala, aducem la cunostiinta publica următorul anunţ: Se supune consultării publice PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea stabilirii pretului la apa potabila pentru comuna Somova, prin Serviciul Public de Alimentare cu Apa Somova -proiect initiat de dl Gheorghe NASTASE-primar.

Citeste detalii

 

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr 52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia publica locala, aducem la cunostiinta publica următorul anunţ:

Se supune consultării publice PROIECTUL DE HOTARARE  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Amenajare zona turistica si de agrement, satul Somova, comuna Somova, judetul Tulcea’’ - proiect initiat de dl Gheorghe NASTASE- primar.

Citeste detalii

Vă informăm că în perioada de 21-22.01.2022 se va organiza un maraton de vaccinare în Piaţa Mircea cel Bătrân-Tulcea (Piaţa Civică) cu programul de activitate 8.00-18.00, tipurile de vaccin utilizate sunt:Pfizer si Johnsson &Johnson.

Citeste detalii

Pentru ziua de joi, 25 noiembrie 2021, ora 10.00, iar membrii comisiilor de specialitate ora 09,30, se convoacă Consiliul local Somova, în şedinţă ordinară, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe a Primăriei Somova, localitatea Somova, strada Galaţiului, nr.49, sau prin mijloace electronice

Citeste detalii

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…