Organigrama

Nr Nume Prenume Funcţia Funcţionar Public Compartiment /Serviciu
1 Sandu Violeta referent da Achizitii publice
2 Agighioleanu Florin muncitor nu administrativ
3 Pascale Daniel muncitor nu administrativ
4 Tataru Niculina guard nu administrativ
5 Spinu Marian sofer nu administrativ
6 Enache Nadia inspector da Agricol
7 Mocanescu Lucian mecanic nu Alimentare cu apa
8 Ene Dumitru muncitor calificat nu alimentare cu apa
9 Mihai Cristinel mecanic pompe nu Alimentare cu apa
10 Trateanu Georgeta Inspector da Asistenta sociala
11 Luca Adela bibliotecar nu biblioteca
12 Purice Dorina inspector superior da Contabilitate
13 Stafei Dorina Inspector superior da Contabilitate
14 Mocanu Mihaela referent da Registru Agricol
15 Nastase Aurelia Inspector da Stare civila
16 Cirlig Ilica Inspector principal da taxe si impozite
17 Ignat Veronica referent da taxe si impozite
18 Mihai Doina inspector da taxe si impozite
Din totalul de 10 funcţionari publici:
7 au studii superioare;
10 au absolvit cursuri de specialitate în domeniul în care activează;